Zámečnické práce

Nabízím a provádím soubory zámečnických prací tradičních ale i současných moderních metod (řezaní plazmou, svařování v ochr. atmosféře, svařování elektrickým obloukem, plamenem, různé typy broušení a leštění apod.), kde účelem je vytvořit rozsáhlou nabídku pro zákazníka, výrobky jsou rozmanité, jde v podstatě o cokoli ze železa (regály, ploty, brány, přístřešky, haly, zahradní i průmyslové objekty či jejich části…). Shodně jako u kovářských prací jsem schopen zajistit výrobky ve spolupráci s dalšími řemesly, výrobky je možné opatřit povrchovou úpravou, vše dle přání a dohody se zákazníkem. Jsem schopen nabídnout výrobu komplexně, tedy od návrhů, nákresů, přes samotnou výrobu, povrchovou úpravu, dopravu až po montáž u zákazníka.

Příklady některých mých zámečnických prací jsou zachyceny na následujících fotografiích: